Fólie pre vegetačné "zelené" strechy

  FatrafolHydroizolačné fólieFólie pre "zelené" strechyFólie pre vegetačné "zelené" strechyHydroizolačné fólie

   Hydroizolácie: Ploché strechy / Zelené strechy / Balkóny, terasy / Spodná stavba  / Jazierka / Doplnky

   Jedným z rastúcich trendov, ktorý sa i u nás teší stále väčšej obľube, sú tzv. „Zelené strechy“. Zeleň na strešných konštrukciách má mnoho priaznivých funkcií. Z dobre založenej zelenej strechy má naviac prínos ako majitel, tak aj verejnosť  Našli sa už aj ambiciózne podnikatelské projekty využívajúce rozsiahlejších strešných plôch pre pestovanie kvetín aj zeleniny.
   

  Pozrime sa bližšie na najpodstatnejšie pozitívne vplyvy. Strechy s vegetačným porastom vhodne regulujú odvodňovanie mestských aglomerácií, najmä priemyselných a obchodných zón. Tento fakt je zaujímavý najmä u veľkých plôch, zasahujúcich významným spôsobom do pôvodnej krajiny a meniacich jej odvodňovacie pomery. Pôdny substrát s vegetáciou dokáže zachytiť až 90 objemových percent vody.
   

  Pozitívne funkcie zelených striech:

  Dôležitou funkciou je zlepšenie tepelnej izolácie objektu. Vďaka vzduchovým medzerám a mikrobiálnym pochodom v zemine môže zelená strecha zlepšiť tepelnú stabilitu priestoru až o 25%.
  Za zmienku stojí aj estetická funkcia, ktorá pozitívne mení vzhľad mesta a  vznikajú tak nové relaxačné zóny.
  Nesmieme zabudnúť ani na hygienické funkcie v podobe zachytávania polietavého prachu, absorpcia oxidu uhličitého a zníženie hladiny hluku až o 40 decibelov.
  V neposlednej rade je tu i ekonomický efekt. Nielen že je možné sa zelenou strechou ušetriť peniaze za energie, vegetačný porast naviac chráni funkcionalitu strechy a zvýši životnosť izolácie až o dvojnásobok.
   

  Skladba vegetačnej (zelenej) strechy


  9 -Vegetačná vrstva

  8 -Substrát

  7 -Geotextília

  6 -Drenážna rohož(polyamidové vlákno)- volitelná vrstva

  5 -Drenážní vrstva (FATRADREN)

  4 -Hydroizolačná fólia FATRAFOL_818

  3 -Geotextília

  2 -Tepelná izolácia

  1 -Parotesná fólia - FATRAPAR E

   

  Pozornosť je potrebné dávať aj na porast strechy ako taký. Pri použití hydroizolačnej fólie FATRAFOL 818 je možné na streche pestovať dvojaký typ vegetácie:   - intenzívne strechy (vyššie traviny, letničky, trvalky, kry nízke, stredné)
                                                                  - extenzívne strechy (machy, lišajníky, rozchodníky, arídne traviny).

  Intenzívny porast na vegetačnej streche

  Intenzívne strechy vyžadujú väčšiu starostlivosť a sú nákladnejšie na zhotovenia ako strechy extenzívne. Vhodné sú najmä pre veľké plochy a objekty s reprezentatívnou funkciou. Na intenzívnych strechách je možné pestovať aj úžitkové plodiny.
   

  Extenzívny porast na vegetačnej streche

  Strechy s extenzívnou zeleňou sú nenáročné na údržbu a ich cena je nižšia. Celkové náklady v tomto prípade vzrastú iba o 10% oproti streche bez vegetačnej vrstvy. Vrstva substrátu je nižšia (dochádza k väčšiemu vysušovavniu) používa sa preto nenáročná vegetácia machy, lišajníky, rozchodníky, arídne traviny ...

  Negatíva "zelených" striech

  - Hlavnou je statika strešnej konštrukcie, ktorá môže byť narušená ťažšou vegetačnou vrstvou.
  - Ďalej je tu nutnosť údržby vegetácie. Aspoň jeden-krát za rok je potrebné strechu vyplieť, porast ošetriť a pohnojiť.
  Zásadný je i výber izolačnej fólie, ktorá musí zvládať zvýšené zaťaženie vegetačnou vrstvou (prerastanie spojov).

  Pri použití hydroizolačných fólií FATRAFOL postavíte dokonale funkčnú zelenú strechu a vydáte sa tým správnym smerom k revitalizácii prírody a ekologickejšiemu životu (nielen) v mestách.

   Prehľad strešných fólií a ich použitie.

  Hydroizolačná fólia pre izoláciu strechy "zelenej", s násypom či dlaždicami

  FATRAFOL 808 v minulosti používaná hydroizolácia sa z dôvodu energeticky a finančne náročnejšej výroby v súčanosti nevyrába.
  FATRAFOL 808 bola strešná fólia na báze PVC-P s kašírovanou podkladnou vrstvou z netkanej PES textílie zo spodnej strany.
  Strešná fólia FATRAFOL 808 odolávala UV žiareniu a momhla byť vystavená priamym poveternostným vplyvom.

  Do vegetačných striech je možné použiť primárne FATRAFOL 818, 818 V , 818UV alebo FATRAFOL 810 min hr. 1,5mm samozrejme v súľade s konštrukčným predpisom s použitím poistenej zálievky .
   

  FATRAFOL 818 - Strešná fólia pre izolácie strechy zelenej,  s násypom či dlaždicami

  FATRAFOL 818/V

  je fólia na báze PVC-P so zabudovaným skleným rúnom, ktoré dodáva fólii vysokú mieru rozmerovej stability.
  Fólie FATRAFOL 818 sú vyrobené viacnásobnou extrúziou (vyrábaná technológiou vytlačovania = "V" v označení typu fólie).
  Fólie radu FATRAFOL 818 nie sú vhodné pre mechanické kotvenie strešných systémov (prípadne len v kombinácii s priťažením).

  Strešná fólia FATRAFOL 818/V je určená k realizácii jednovrstvých povlakových krytín plochých striech priťažených kamenivom, prevádzkovou alebo vegetačnou vrstvou.
  Strešná fólia FATRAFOL 818/V nie je dlhodobo odolná UV žiareniu, zaťažovacia vrstva preto musí zabezpečovať trvalú ochranu fólie proti priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov. Nie je vhodná napr. na opracovanie atík vyčnievajúcich šachiet a nezakrytých konštrukcií vastavených UV žiareniu.

  FATRAFOL 818/V-UV

  FATRAFOL 818/V-UV je strešná fólia s UV stabilizáciou vystužená skleným rúnom.
  Je doplnková fólia k FATRAFOL 818 V (použitie na atiky, komíny a obnažené konštrukcie) a ako hlavná povlaková krytina- hydroizolačná vrstva pre strechy, kde nie je možné  v celej ploche zabezpečiť ochranu proti UV žiareniu (napr dlažba na terče s medzerami, pod doskové podlahy na strechách  ...). Nie je vhodná pre mechanické kotvenie

  FATRAFOL 818/V-UV je dlhodobo odolná voči UV žiareniu, fólia je preto určená predovšetkým pre aplikácie, kde nie je možné v celej ploche strešného plášťa zabezpečiť ochranu proti priamemu pôsobeniu poveternostníých vplyvov, ako je napr. dlažba na podložkách. FATRAFOL 818/V-UV môže byť použitý i k opracovaniu atík. Pre opracovanie prostupov a iných členitých detailov vystupujících zo strešného plášťa je vhodné použiť detailovú fóliu FATRAFOL 804.

  Technické listy izolácií zelených striech

   

  FATRAFOL 810 vrátane spojov odoláva prerastaniu koreňov podľa metódy FLL a EN 13948.

  V roku 2010 bola úspešne dokončená dlhodobá skúška prerastania koreňového systému fóliou Fatrafol. FLL ATEST je metóda skúšania prerastania povlakových krytín plochých striech koreňmi rastlín vychádzajúcej z prísnejšej nemeckej DIN normy. Na základe kladného výsledku tohto testu, ktorý je aj viac uznávaný odborníkmi je odolná prerastaniu koreňov aj podľa EN 13948 (norma je odvodená od testu FLL, ktorý je rozsiahlejší a podrobnejší ).
  Fatrafol 810 hrúbky 1,5mm so spojmi zaliatimi zálievkou vyhovuje požiadavkám podľa tohto skúšobného postupu. Tento test rozširuje použitie aj fólií FATRAFOL 810 pre vegetačné strechy.
  Viac o FATRAFOL 810 .
   

   

   Vyrábané strešné fólie FATRAFOL pre vegetačné strechy

  Názov Uplatnenie Hrúbka
  mm
  Šírka
  mm
  balenie
  m2/rolku
  farba
  FATRAFOL 818V
  818V/UV
  Realizácia jednovrstvových povlakových krytín plochých striech priťažených kamenivom, prevádzkovou alebo vegetačnou vrstvou. 1,5
  1,8
  2050 41
  33,825
  šedo-zelená
  FATRAFOL 810/V
  a 810
  Základný typ vystuženej fólie, mechanicky kotvenej k podkladu, prípadne pre strechy priťažené vrstvou kameniva,do vegetačných striech, pre strechy vystavené vonkajšiemu požiaru - klasifikácia v skladbe C ROOF (t4) ,  1,2
  1,5
  1,8
  2,0
  1300
  1600
  2050
  51,25
  41
  33,83
  30,75
  štandart- šedá medená tmavošedá šedozelená červená modrá
  FATRAFOL P918 Fólia na báze TPO pre teplotne namáhané strechy s možnosťou priamej pokládky na bitúmen a polystyrén 1,5 2050 41 neštandardná bledošedá

   

   Prehľad strešných fólií a ich použitie.

  Vegetačné strechy

  VytlačiťPridať k obľúbeným

  Ponuka služieb

  Izolácie konštrukcií

  Informácie Fatrafol

  Dokumenty
  Copyright © 2001-2017 Fatra, a.s. - Všetky práva vyhradené, Vyrobil: