Strešné fólie

  Strešné hydroizolačné fólie a doplnky

  FatrafolHydroizolačné fólie

   Ploché strechy / Zelené strechy / Balkóny, terasy / Fotovoltické strechy / Doplnky

  Strešné hydroizolačné fólie a hydroizolačné systémy FATRAFOL-S sú určené pre hydroizolácie budov s plochou alebo mierne šikmou strechou - na stavbách bytových, verejných, občianskych, priemyselných, poľohospodárskych,športových apod. Prinášajú pri aplikácii množstvo výhod.

  Naše strešné systémy FATRAFOL-S sú určené pre všetky konštrukčné riešenia plochých a mierne šikmých striech, t.j. pre strechy jednoplášťové i dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelne izolačnou vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezspádové a pre strechy nepochôdzne, pochôdzne, pojazdné, s násypom kameniva alebo zeminy, so záhradnickou úpravou, zavodnené apod.

  Strešná fólia sytému FATRAFOL-S podľa typu hydroizolačnej fólie môže byť položená na všetky bežné podklady a to ako u novostavieb, tak pri opravách, rekonštrukciách a modernizáciách starších objektov.

  * Ceník fólií FATRAFOL si vyžiadajte na pobočkách FATRA IZOLFA,a.s.
  * Katalóg stavebných produktov Fatra, a.s. na stiahnutie [PDF]
  * Na stiahnutie - Technické listy hydroizolácií FATRAFOL

  Schéma skladby strechy - hydroizolačný systém FATRAFOL-S

  1. Strešná hydroizolačná fólia najčastejšie FATRAFOL 810

  4. Podkladná textília

  2. a 3.  Tepelná izolácia 

  5. Parotesná zábrana
  FATRAPAR

  6. Stropná konštrukcia

   Prednosti strešných hydroizolačných fólií FATRAFOL

  • Vynikajúca odolnosť poveternostným vplyvom
  • Štruktúrna pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu
  • Veľmi dobrá chemická odolnosť agresívnym vplyvom ovzdušia
  • Vysoká priepustnosť pre vodné pary
  • Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
  • Vynikajúca zvaritelnosťa spracovatelnosť
  • Minimálne priťaženie nosnej konštrukcie strechy
  • Minimálne požiarne zaťaženie objektu
  • Hygienická a ekologická nezávadnosť

  Príklad vzorových skladieb striech .
  Stručný prehľad legislatívnych požiadaviek na strechy.

  Typy strešných fólií FATRAFOL

   Fólia Fólia nechánená
  (vystavená poveternosti)
  Fólia chánená záťažovou
  alebo úžitkovou vrstvou
  Odporučané prednostné
  uplatnenie fólie
  mechanicky kotvená  prilepená kamenivo, dlažba  vegetačná 
  PVC-P systémy (mäkčený polyvinylchlorid)
  FATRAFOL 807 0 ++  0   renovácia asfaltových striech
  FATRAFOL 807/V - ++  0   lepenie na strechu
  FATRAFOL 808 z dôvodu ekonomicky a energeticky náročnej výroby sa nevyrába
   náhradza ju FATARFOL 818 prípadne FATRAFOL 810
  vegetačné a priťažené strechy
  FATRAFOL 810
  najpouživanejšia

  ++ 1) - + 0 štandartné strechy-mechanicky kotvené
  FATRAFOL 814 ++ - ? ? pochôdzne terasy a balkóny
  FATRAFOL 818/V - - + 2) ++ vegetačné a priťažené strechy
  FATRAFOL 818/V-UV
  - - ++ ++ vegetačné a priťažené strechy
  FATRAFOL 804 doplnková homogénna fólia - pre opracovanie detailov  opracovanie detailov
  TPO systémy (termoplastický polyolefin)
  FATRAFOL P918/SG ++ - + + kotvené aj priťažené strechy
  FATRASOL ++ - ? ? fotovoltická fólia P 918SG/PV
  FATRAFOL P918 + - ++ ++  vegetačné a priťažené strechy
  FATRAFOL P918/H doplnková homogénna fólia - pre opracovanie detailov  opracovanie detailov
   POZN:              ++ hlavné použitie            + vhodné použitie            0 možné použitie             - nevhodné použitie
  1) fólia vhodná aj do požiarne nebepečného priestoru  (spĺňa požiadavkku C roof T4) -bližšie info tetchnici Fatra Izolfa
  2) vrchná vrstva musí zabezečiť plnú ochranu voči UV žiareniu
  Doplnkové materiály a produkty (poplastované plech, textília, vpuste, tvarovky)

  Prehľad sortimentu - vyrábané hrúbky, šírka, balené množstvo.

  Na stiahnutie - Technické listy hydroizolácií FATRAFOL


   Ukážka rekonštrukcie plochej strechy fóliou FATRAFOL - video

  NOVÉ VIDEO  - Terasa realizovaná foliou  FATRAFOL 810 s drevoplastovou dlažbou.

  Strecha realizovaná mechanicky kotvenou foliou  FATRAFOL 807  (fólia s integrovanou textíliiou zo spodnej strany)

  FATRAFOL 810 - hydroizolácia plochých a šikmých striech

  SEDA ZELENA MODRA MODRA

   FATRAFOL 810 ( 810/V ) je strešná fólia na báze PVC-P vyztužená polyesterovou mríiežkou. Odolává UV žiareniu, môže byť vystavená priamym poveternostným vplyvom a spĺňa požiadavky na strechy vystavené vonkajšiemu požiaru C ROOF T4.

  Strešná fólia FATRAFOL 810 je vyrobená valcovaním a následnou lamináciou a
  FATRAFOL 810/V 
  viacnásobnou extrúziou (vytlačovaním ).

  Strešná fólia FATRAFOL 810 ( 810/V ) je určená predovšetkým k realizácii jednovrstvých povlakových krytín plochých striech, mechanicky kotvených k podkladu  ale i pre strechy priťažené.
  V prípade že je susednou vrstvou fóliového povlaku v strešnom plášti penový polystyren (EPS, XPS) alebo asfaltovaný pás, musí byť priamemu styku s nimi zabránené separačnou vrstvou z textílie zo syntetických vlákien:
  -v prípade gumy , asfaltových pásov (prípadne iných nevhodných materiálov) o plošnej hmotnosti najmenej 300 g/m2
  -v prípade EPS alebo XPS o plošnej hmotnosti najmenej 200 g/m2
  -pri použití ľahčeného polystyrénu je možné realizovať separáciiu fólie aj skleneným rúnom o plošnej hmotnosti nejmenej 120 g/m2.
  -separačná textília sa v zmysle konštrukčno-technologického predpisu nemusí dávať medzi fóliu a ľahčený polyuretan alebo na tepelnú izoláciu z minerálnych alebo sklených vlákien.
  -na drevené podklady sa naopak odporúča používať väčšia plošná hmotnost najmenej 500 g/m2.

  FATRAFOL 810 ( 810/V ) nesmie byť použitá ako hydroizolačná vrstva v akýchkoľvek stavebných konštrukciách obsahujúcich dechty.

  Rozdiely  FATRAFOL 810 FATRAFOL810/V
  spôsob výroby laminovaná vytlačovaná
  sortiment šírka 1,3m šírka 1,6 a 2,05 m

   

    Na stiahnutie - Technické listy hydroizolácií FATRAFOL

  Prehľad vyrábaných hrúbok, šírok, balenie, farebné odtiene.

  Späť na prehľad fólií.


   

  FATRAFOL 804 - strešná fólia na členité povrchy a detaily

  seda

  Strešná fólia FATRAFOL 804 je strešná nevystužená fólia na báze PVC-P. Fólia odoláva UV žiareniu a môže byt vystavená priamym poveternostnym vplyvom.
  Strešná fólia FATRAFOL 804 je určená najmä ako doplnok vystužených strešných fólií FATRAFOL pre členité povrchy striech a k opracovaniu detailov.
  Fólia v hrúbke 1,5 mm je určená iba k opracovaniu detailov, nie je vhodná pre použitie ako celoplošná, mechanicky kotvená povlaková krytina.
  FATRAFOL 804 sa vyrába vo všetkých farbách fólií FATRAFOL S.

  Fólia FATRAFOL 804 nesmie byť použitá ako hydroizolačná vrstva v akýchkoľvek stavebných konštrukciách obsahujúcich dechty.
  V prípade že je susednou vrstvou fóliového povlaku v strešnom plášti penový polystyren (EPS, XPS) guma (EPDM) alebo asfaltovaný pás, musí byť priamemu styku s nimi zabránené separačnou vrstvou z textílie zo syntetických vlákien (ako pri FATRAFOL 810 ).

  Na stiahnutie - Technické listy hydroizolácií FATRAFOL
   
  Prehľad vyrábaných hrúbok, šírok, balenie, farebné odtiene.

  Späť na prehľad fólií.


   

  FATRAFOL 807 - strešná fólia pre lepené strešné systémy

   Strešná fólia FATRAFOL 807,  807/V , 807/F sú fólie na báze PVC-P s kašírovanou podkladnou vrstvou z netkanej PES textílie.
  Fólia výborne odolávajú UV žiareniu a môžu byť vystavené priamym poveternostným vplyvom.
  Fólie FATRAFOL 807 a 807/V majú na pozdĺžnom okraji fólie vynechaný pás bez textílie pre umožnenie pozdĺžneho zvárania pásov.
  Priečne spoje sa relizujú preplátovaním pásikom fólie FATRAFOL 804 alebo FATRAFOL 810.

  Strešná fólia FATRAFOL 807 ( 807/F )

  je určená najmä pre sanácie starých asfaltových povlakových krytín plochých striech kde nie je možné koviť povlakovú krytinu. Sú to napr.  staršie halové objekty so ŽB rebierkovými panelmi, prípadne strechy kde nevychádza odporúčaná ťahová skúška -nevhodný podklad. Hlavné použitie fólie je pre systémy lepené.
  Fólia FATRAFOL 807 je opatrená zo spodnej strany textíliou a PVC vrstvou vhodnou pre styk s bitúmenmi.
  Fólia FATRAFOL 807 sa lepí do roztaveného asfaltu pôvodného hydroizolačného súvrstvia prípadne pomocou razohriateho AOSI.

  FATRAFOL 807/V

  má podkladnú netkanú textíliu, ktorá umožňuje prilepenie fólie k podkladu (betón, EPS , PIR, PUR , OSB dosky, plech) špeciálnymi vhodnými strešnými PU lepidlami (lepidlá určené na lepenie hydroizolácií).
  Fatrafol 807 V je určená najmä pre ploché strechy kde nie je možné koviť povlakovú krytinu.
  Fólie FATRAFOL 807 /V nie sú vhodné pre mechanické kotvenie !
  Spodná strana fólie FATRAFOL 807 je opatrená netkanou PES textíliou 120 g/m2 zabezpečujúcej súdržnosť fólie a lepidla.
  FATRAFOL 807/V výborne odoláva poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
  V celej hrúbke je PVC vrstva 1,2 alebo 1,5mm homogénna.

  Rozdiely     FATRAFOL 807 FATRAFOL 807 / V
  podkladná textília 300g PES 120g PES
  spôsob výroby laminovaná    vytlačovaná
  sortiment    šírka 1,3m šírka 2,05 m
  aplikácia natavenie do asfaltu
  lepenie PU
  mechanické kotvenie
  len lepenie špeciálnymi PU lepidlami

   

  Na stiahnutie - Technické listy hydroizolácií FATRAFOL
   
  Prehľad vyrábaných hrúbok, šírok, balenie, farebné odtiene.

  Späť na prehľad fólií.


   FATRAFOL 818/V (818/V-UV) - hydroizolačná fólia pre vegetačné "zelené" strechy, strechy s násypom a dlaždicami

  zelena

  FATRAFOL 818/V (818/V-UV) je určená k realizácii jednovrstvových povlakových krytín plochých striech priťažených kamenivom, prevádzkovou alebo vegetačnou vrstvou.

  FATRAFOL 818/V

   nie je dlouhodobo odolný UV žireniu, zaťažovacia vrstva preto musí zabezpečovať trvalú ochranu fólie proti priamemu pôsobeniu povetrnostných vplyvov najmä UV žiareniu. Pre opracovánie úsekov, kde bude fólia vystavená poveternosti, je nutné použiť fóliu FATRAFOL 818/V-UV alebo FATRAFOL 810.

  FATRAFOL 818/V-UV

   je dlhodobo odolný voči UV žiareniu, fólia je preto určená predovšetkým pre aplikácie, kde nie je možné v celej ploche strešného plášťa zabezpečiť ochranu proti priamemu pôsobeniu povetrnostných vplyvov, ako je napr. dlažba na podložkách. FATRAFOL 818/V-UV môže býť použitý aj k opracovaniu atík. Pre opracovanie prestupov a iných členitých detailov vystupujúcich zo strešného plášťa je vhodné použiť detailovú fóliu FATRAFOL 804.

  Viac o vegetačných strechách v samostatnej časti "Fólie pre "zelené" vegetačné strechy".

  Na stiahnutie - Technické listy hydroizolácií FATRAFOL
   
  Prehľad vyrábaných hrúbok, šírok, balenie, farebné odtiene.

  Späť na prehľad fólií.


   

  FATRAFOL 814 - strešná fólia pre pochôdzne strechy, terasy a balkóny

  814

  Strešná fólia FATRAFOL 814 je fólia na báze PVC-P so zabudovaným skleným rúnom. Na vrchnej strane fólie je špeciálny protisklzový dezén. Fólia odoláva UV žiareniu a môže byť vystavená priamym poveternostným vplyvom.

   Strešná fólia FATRAFOL 814 je určená pre hydroizolácie terás obytných domov a balkónov ako vrchná pochôdzna vrstva. Fólia je ďalej vhodná pre vytváranie pochôdznych chodníkov na plochých strechách izolovaných fóliami FATRAFOL. Obzvlášť je vhodná pri poruchách balkónov kde sa pri rekonštrukciách vyznačuje nízkou stavebnou výškou a nevyžaduje odstraňovanie pôvodnej dlažby. Vytvorí sa nová hrydoizolačná vrstva a pochôdzna vrstva v jednom kroku.

  V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.532/2002 strešná fólia FATRAFOL 814 splňuje podľa STN 74 4507 požiadavku na dosiahnutie hodnoty súčiniteľa šmykového trenia za sucha i za mokra v minimálnej hodnote 0,6 u všetkých stredných hodnôt celého súboru a je teda vhodná pre pochôdzne časti stavieb využívaných verejnosťou.

  Strešná fólia FATRAFOL 814 nesmie prísť do styku s organickými rozpúšťadlami všetkych druhov a inými chemikáliami, u ktorých nie je zaručená kompatibilita k materiálu, napr. s acetónom, benzínom, fenolom, naftou, olejmi všetkých druhov, nitrolaky, estery, ketóny a aromatickými uhlovodíkmi.

  * Na stiahnutie- Technické listy hydroizolácií FATRAFOL
   
  Prehľad vyrábaných hrúbok, šírok, balenie, farebné odtiene.

  Späť na prehľad fólií.   

  FATRAFOL P - Strešné fólie na báze TPO (termoplastické polyolefíny)

  FATRAFOL Pstrešné hydroizolačné fólie na báze termoplastických polyolefínov (TPO).
  Fólia výborne odoláva UV žiareniu a môže býť vystavená priamym poveternostným vplyvom.
  Fólia je výborne znášanlivá s asfaltom. TPO fólia FATRAFOL P je vyrobená viacnásobnou extrúziou.

  • fóliu je možné položiť priamo na bitúmeny aj polystyrén bez separačnej podložky- textílie
   aplikovaná strešná krytina nepotrebuje žiadnu údržbu a viniká dlhou životnosťou.
   spájanie fólií je možné teplovzdušným zváraním
   pokladanie a spájanie je možné realizovať za teplôt nad -5°C

  FATRAFOL P 918

  FATRAFOL P 918 je určený predovšetkým k realizácii jednovrstvových povlakových krytín plochých striech,
  pre strechy mechanicky kotvené, priťažené a strechy s vegetačnou vrstvou,
  ako doplnková fólia pre mechanicky kotvené strechy - na detaily a členité časti izolovaných fóliou P 918/SG.

  - fólia so zabudovaným skleným rúnom
  - vhodná pre strechy mechanicky kotvené, priťažené aj zelené strechy
  - možné položiť priamo na bitúmeny aj polystyrén bez separačnej podložky
  -aplikovaná strešná krytina nepotrebuje žiadnu údržbu a viniká dlhou životnosťou.
  -spájanie fólií je možné zváraním za teplôt nad -5°C
  -hr. 1,50 a 2,0 mm, farba RAL 7035 a RAL 7045

   

  Späť na prehľad fólií.

  FATRAFOL P 918/SG

  FATRAFOL P 918/SG je určený predovšetkým k realizácii jednovrstvových povlakových krytín plochých striech,
  pre strechy mechanicky kotvené, bez zaťažovacej vrstvy

  - fólia s integrovanou kombinovanou výstužou z PES mriežky a skleného rúna
  -pre mechanicky kotvené strechy, bez zaťažovacej vrstvy
  -vysoká pevnosť a výborná rozmerová stabilita,
  -vynikajúca odolnosť UV žiareniu,
  -odolná bežným chemikáliam a znášanlivá s asfaltom a polystyrénom
  -hr. 1,50 a 2,0 mm, farba RAL 7035 (šedobiela)

  Späť na prehľad fólií.

  FATRAFOL P 918/SG-PV

  ľutujeme fólia FATRASOL je z technických príčin
  dočasne nedostupná (
  okrem už zazmluvnených objemov).

   

  FATRAFOL P 918/SG-PV  = FATRASOL je hydroizolačná TPO fólia plniaca funkciu izolácie proti vode s vysokou rozmerovou stabilitou a životnosťou s integrovaným fotovoltickým modulom. 
  FATRASOL je strešná hydroizolačná krytina s fotovoltickými článkami na báze amorfného kremíka, která umožňuje okrem izolácie strechy proti povetrnostným vplyvom aj priamu a efektívnu premenu absorbovaného slnečného svetla na elektrický prúd.

      vlastnosti ako FATRAFOL P 918/SG, ale s pevnejšou mriežkou a tuhšou sklenou výstužou
      určená predovšetkým k uplatneniu ako fotovoltaická střešná fólia FATRASOL
      vhodná prakticky pre všechny typy striech -ploché a mierne šikmé strechy s minimálnym sklonom 3°
      hr. 2,0 mm; farba RAL 7035 (šedobiela)

  Späť na prehľad fólií.

  FATRAFOL P 918/H

  FATRAFOL P 918/H jehomogénna (nevystužená) doplnková fólia ku strešným TPO fóliam FATRAFOL P.
  Fólia odoláva UV žiareniu a môže byt vystavená priamym poveternostnym vplyvom.
  Je určená najmä ako doplnok vystužených strešných fólií FATRAFOL P pre členité povrchy striech a k opracovaniu detailov.

  -homogénna strešná fólia
  -určená iba ako doplnok TPO fólií FATRAFOL P 918 a FATRAFOL P 918/SG
  -z fólie sa vyrábajú tvarovky Vlnovec a Kužel
  -hr. 2,0 mm, šírka 1025 mm alebo 2050 mm
  -farba RAL 7035 a RAL 7045

  Späť na prehľad fólií.


   * Na stiahnutie- Technické listy hydroizolácií FATRAFOL.
   

   

   Tabuľka sortimentu strešných hydroizolačných fólií FATRAFOL

  Názov Uplatnenie Hrúbka
  mm
  Šírka
  mm
  balenie
  m2/rolku
  farba
  FATRAFOL 810 Základný typ vystuženej fólie, mechanicky kotvenej k podkladu, prípadne pre strechy priťažené vrstvou kameniva,do vegetačných striech, pre strechy vystavené vonkajšiemu požiaru - klasifikácia v skladbe C ROOF (t4) , 1,2
  1,5
  1,8
  2,0
  1300 26
  26
  26,4
  24
  štandart- šedá medená tmavošedá šedozelená červená modrá
  FATRAFOL 810/V 1,2
  1,5
  1,8
  2,0
  1600 40
  32
  26,4
  24
  FATRAFOL 810/V 1,2
  1,5
  1,8
  2,0
  2050 51,25
  41
  33,825
  30,75
  FATRAFOL 807 Renovácia asfaltových krytín (lepenie do asfaltu -nahriateho podkladného pásu), fólia s nalaminovanou textíliou 2,6 / 1,5 1300 20 šedá
  FATRAFOL 807/ V
  Renovácia asfaltových krytín (lepenie k podkladu strešným  PU lepidlom), fólia s nalaminovanou textíliou 1,9 / 1,5 2050 32,80 šedá
  FATRAFOL 818V
  818V/UV
  Realizácia jednovrstvových povlakových krytín plochých striech priťažených kamenivom, prevádzkovou alebo vegetačnou vrstvou. 1,5
  1,8
  2050 41
  33,825
  šedo-zelená
  FATRAFOL 814  Vyztužená fólia s protisklzovým dezénom k hydroizolácii terás a balkónov ako vrchná pochôdzna vrstva 2,5 1000 12 šedá
  tmavo šedá
  zelená
  FATRAFOL 804 Doplnková fólia  pre členité povrchy striech a opracovanie detailov (kruhové prestupy a iné ...)  2,0 1200 18 šedá
  farebná
  FATRAFOL P918 Fólia na báze TPO pre teplotne namáhané strechy s možnosťou priamej pokládky na bitúmen a polystyrén 1,5 2050 41 neštandardná bledošedá
  FATRAFOL P918H Fólia na báze TPO - homogénna - na detaily k TPO fóliám 2,0 2,05 30,75 neštandardná bledošedá
  FATRAFOL P918 SG Fólia na báze TPO pre teplotne namáhané strechy s možnosťou priamej pokládky na bitúmen a polystyrén s kombinovanou výstužnou mriežkou 1,5
  2,0
  2,05 41
  30,75
  neštandardná bledošedá

    Vzorkovník farebného sortimentu hydroizolačných fólií FATRAFOL .

   

  * Na stiahnutie - Technické listy hydroizolácií FATRAFOL

  Dopyt na strešné fólie FATRAFOL pre Slovenskú republiku FATRA IZOLFA , a.s.

  Doplnkové materiály a produkty

  FATRAFOL S

  VytlačiťPridať k obľúbeným

  Ponuka služieb

  Izolácie konštrukcií

  Informácie Fatrafol

  Dokumenty
  Copyright © 2001-2017 Fatra, a.s. - Všetky práva vyhradené, Vyrobil: