Stavebná firma

  FatrafolSlužby

  Spoločnosť FATRA IZOLFA, a.s. je dodávateľom izolačných fólií z mäkčeného PVC FATRAFOL pre Slovenskú republiku, ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva.
  Na Slovensku sme predali už viac ako 10.000.000 m2 fólií FATRAFOL.

  Systémy Fatrafol sú prakticky bezúdržbové, s vysokou životnosťou a množstvom iných výhod. Ich súčasťou sú kvalitné typy mäkčených PVC fólií, doplnkové a pomocné prvky, rovnako ako aj príslušné konštrukčné a technologické predpisy.
  V spoločnosti FATRA IZOLFA, a.s. bolo preškolených viac ako 500 izolatérov z celého Slovenska, ktorí zabezpečujú montáž v požadovanej kvalite.

  PREČO sa stať certifikovaným montážnikom ? - kliknite sem

  ____________________________________________________________________________________________________________

  Hydroizolačný fólie FATRAFOL delíme do štyroch základných skupín :
  izolácie strešných plášťov  izolácie proti tlakovej vode a radónu  izolácie proti ropným produktom  izolácie záhradných jazierok

  Skúsenosti z posledných rokov, ale jednoznačne dokázali, že samotný predaj nie je zárukou dlhodobej perspektívy, pokiaľ nie je spojený s ďalšími činnosťami. Preto sme rozšírili služby poskytované architektom, projektantom a našim zákazníkom :

  • ťahové skúšky a pomoc pri výbere potrebného kotviaceho prvku

  • predaj a servis zváracích prístrojov a príslušenstva LEISTER

  • možnosť zapožičania zváracieho prístroja, elektrocentrály

  • konzultácie riešenia skladieb a detailov konštrukcií

  • pomoc pri výbere konkrétneho typu materiálu

  • pravidelné školenia (každý rok) a preškolenia zaškolených firiem (každé 2 roky)

  • kontrola zrealizovaných izolácií - pomoc pri hladaní potenciálnych porúch

  • propagačná a prednášková činnosť

   

  S vašimi požiadavkami a otázkami sa môžete obrátiť na našich odborných technikov.

  Technické informácie: technické listy
                                  prehlásenia o vlastnostiach aj
                                  technologické predpisy
  môžete nájsť v sekcii na stiahnutie.

   

   Výhody hydroizolácií stavby izolačnými fóliami FATRAFOL

  • zvárané vodotesné spoje vysokej pevnosti s možnosťou ďalšieho poistenia zálievkou

  • FATRAFOL má vysokú pevnosť, prietažnosť a pružnosť

  • Vylúčenie mokrých procesov pri izolovaní a rizikových prác s plameňom

  • Realizácia prác možná takmer celoročne. (s výnimkou dažďa, sneženia a teplôt < -5°C. )

  • Priemyselne vyrábané pásy fólie so zaručenou jednotnou hrúbkou fólie v celej izolovanej ploche.

  • Čistá montáž

  Špecifické výhody u strešných aplikácií:

  • jednovrstvová krytina FATRAFOL hr. do 2mm - priťaženie do 3,0 kg/m2 - nízka hmotnosť

  • FATRAFOL výborne odoláva UV žiareniu, chemicky agresívnym vplyvom ovzdušia, priemyselným exhaláciám, výluhom z betónu a iným látkam ...

  • Výborná priepustnosť strešných hydroizolačných fólií FATRAFOL pre vodnú paru v porovnaní s inými systémami

  • FATRAFOL odolává prelietavému ohňu. Je vhodná pre použiitie do požiarne nebezpečného priestoru. Spĺňa požiadavky Croof T4 pre strechy vystavené vonkajšiemu plameňu.

  • FATRAFOL nevyžaduje počas doby svojej životnosti údržbu (nepotrebuje reflexné nátery, ani obnovovať nátery).

  • Fóliové systémy FATRAFOL výborne odolávajú prerastaniu koreňov sú vhodné pre "zelené" vegetačné strechy

  Špecifické výhody u izolácií spodných stavieb proti vode radónu a chemikáliám :

  • výrazne vyššia zaťažitelnosť fólií v tlaku (napr. viac ako 10-násobná ako pri asfaltových hydroizoláciách) u fólií nehrozí postupné vytláčanie hmoty tlakom stavby (dovolené napätie v tlaku napr. u asfaltov je do 0,5 MPa. )

  • hydroizolácia je nezávislá (textíliou oddelená) od konštrukcie a pohyby konštrukcie sa neprenášajú do hydroizolácie

  • dlhá životnosť systémov - výborná odolnosť voči starnutiu (FATRAFOL si zachováva vlastnosti)

  • prieťažnosť používaných homogénnych fólií >300% bez porušenia

  • fólie FATRAFOL odolávajú hnilobným a rozkladným procesom, použitie na izolácie žúmp, silážnych žlabov a iné aplikácie aj v poľnohospodárstve...

  • systémy FATRAFOL odolávajú prerastaniu koreňov a pôsobeniu mikroorganizmov

  • výborne izoluje voči vode a nebezpečnému v pôde sa vyskutujúcemu radónu ( výrazne nížšia priepustnosť fólií vrátane spojov oproti iným používaným hydroizoláciám)

  • nízka priepustnosť metánu (použitie v špeciálnych izoláciách)

  FATRA a.s. je v rámci Českej a Slovenskej republiky najväčším výrobcom fólií z mäkčeného PVC a má dostatok skúseností s výrobou a použitím fólií, o čom svedčí napríklad dokázateľne prvá na svete plastovou fóliou izolovaná sypaná hrádza vodnej nádrže v Dobšinej, viac ako 8 miliónov m2 izolačných fólií použitých na prívodnom kanále a hrádzi vodného diela v Gabčíkove a viac než 3 milióny m2 pre izolácie strešných plášťov. Na zabezpečenie ešte lepších služieb a kvality našich výrobkov kontrolujeme realizáciu systémov FATRAFOL a vybrané strechy systému FATRAFOL S po 6 a 10 rokoch.

  To že bol práve Váš dodávateľ preškolený na systémy FATRAFOL môžete overiť - vypýtajte si certifikát na realizáciu systémov FATRAFOL vydaný našou firmou FATRA IZOLFA,a.s. Certifikát firma získava na školení a pravidelnom preškolení v intervaloch každé 2 roky.

  Fatra Izolfa,a.s. Služby

  VytlačiťPridať k obľúbeným

  Ponuka služieb

  Izolácie konštrukcií

  Informácie Fatrafol

  Dokumenty
  Copyright © 2001-2017 Fatra, a.s. - Všetky práva vyhradené, Vyrobil: